Zorgladder Mantelzorg is van kracht

23 apr Zorgladder Mantelzorg is van kracht

Voor mantelzorgers die het in deze coronatijd niet meer volhouden is er nu hulp: de Zorgladder Mantelzorg. De Zorgladder is opgenomen in de Richtlijn Mantelzorgondersteuning, die MantelzorgNL samen met onder andere het Ministerie van VWS en gemeenten ontwikkelde.

De Zorgladder biedt een oplossing voor mantelzorgers die zich, door het wegvallen van de thuiszorg, dagbesteding en andere vormen van ondersteuning, niet meer kunnen redden. De Zorgladder Mantelzorg bestaat uit 5 stappen. Per stap geeft de Zorgladder aan voor welke hulp je in aanmerking kunt komen als het niet meer gaat. En wie je kunt aanspreken voor hulp.

Het begint met kijken wat je zelf kunt doen om de zorg voor een kwetsbare naaste vol te houden met de hulp van familie, vrienden en buren.
Als dat niet voldoende lukt, dan biedt de Zorgladder inzicht in de mogelijkheid om gebruik te maken van bijvoorbeeld vrijwilligers. In elke gemeente zijn er organisaties en initiatieven waar burgers zich vrijwillig willen inzetten voor het bieden van hulp.

Voor mantelzorgers die dagelijks voor iemand zorgen of zelf een zwakke gezondheid hebben, kan het op een gegeven moment echt te zwaar worden. Zij moeten een beroep kunnen doen op aanvullende ondersteuning via de gemeente, bijvoorbeeld in de vorm van kleinschalige dagbesteding.
Kan dit niet, of is dit onvoldoende, dan moet er in overleg met de huisarts, de wijkverpleegkundige of andere professionals zwaardere hulp ingezet worden. In dat geval komen noodvoorzieningen om de hoek kijken, zoals het (tijdelijk) opnemen van de kwetsbare naaste.

Voor meer informatie:
MantelzorgNL: www.mantelzorg.nl
Richtlijn Mantelzorgondersteuning (via www.rijksoverheid.nl).
Mantelzorglijn: 030 760 60 55 of mantelzorglijn@mantelzorg.nl

Of neem contact op met het Servicepunt Mantelzorg van Mikado, Danka Ribbink, tel. 06-19405795.