Werkt u mee aan uw buurt?

10 jun Werkt u mee aan uw buurt?

Een buurt leren kennen door aan de speeltuin te gaan werken? Ja, dat leest u goed. Dat is waar jongerenwerker Jeroen Ruijters en opbouwwerker Angela Jansen de afgelopen periode mee bezig zijn geweest.

We zagen dat er in Duiven een buurtje was, waar de speeltuin en omgeving wel wat extra aandacht kon gebruiken. De speeltuin was bijvoorbeeld erg vervuild en dat werd na oud en nieuw alleen maar meer.
We zijn in januari begonnen met het flyeren over de situatie. Op deze flyer hadden we ook wat vragen gezet waar we het met de bewoners en de kinderen over wilden hebben: Waar bent u/jij trots op in uw/jouw buurt: waarom is het zo leuk wonen hier? Wat zou het leuker kunnen maken of verbeteren? En wat kunt of wilt u/jij daar zelf aan bijdragen? (Wat heeft u/heb jij daarvoor nodig?) Daarna zijn we op diverse dagen met een tent, in wind en regen, in de speeltuin gaan staan om de gesprekken aan te gaan. Daar hebben we leuke ideeën opgehaald die we samen met de bewoners en kinderen de komende maanden verder gaan uitwerken.

Op zaterdag 19 maart zijn we op de ‘20e Landelijke Opschoondag’ gaan opruimen en schoonmaken. Go-Clean heeft geholpen bij het opruimen van de omgeving van de speeltuin. En met bewoners en kinderen hebben we de speeltuin gepoetst en de rotzooi van oud en nieuw opgeruimd. Acht volle vuilniszakken hebben we opgehaald! Nu kunnen de kinderen weer enigszins veilig spelen.

Denkt u nu: zoiets lijkt me voor mijn buurtje ook een leuk idee of wilt u eens kijken naar de mogelijkheden? Bel of mailt u mij, dan bekijken we samen hoe we de situatie kunnen verbeteren.

We spreken elkaar! Groeten van opbouwwerker Angela Jansen, tel. 06-17866349 of mail a.jansen@santepartners.nl