Terugblik op 2017

30 dec Terugblik op 2017

2017 Kan gerust het jaar van de nieuwe stappen worden genoemd; het afscheid van Jolanda Knorren als directeur van Mikado, de verhuizing naar het Huis van Droo, de opening van de buurtlounge en tot slot nog de bestuurlijke fusie met de STMR zijn bijzondere momenten.
De fusie is wel de belangrijkste stap voor Mikado. Het stelt ons in staat om de aankomende jaren te blijven koersen op stabiliteit en vertrouwen.

Mikado in de buurt
Nog intensiever dan voorgaande jaren zijn we de wijken ingetrokken om inwoners te betrekken bij het welzijn in eigen straat en buurt. Hierin zijn mooie stappen gemaakt en successen behaald in wijken en straten. Wijkraad Zuidoost is gestart met het Praathuis 304, waar steeds meer nieuwe initiatieven ontstaan en in de Buurtlounge van het Huis van Droo vinden verschillende ontmoetingsactiviteiten plaats zoals het Praatcafé voor anderstaligen en spelletjesmiddagen.

Vrijwilligers
Met respect en bewondering kijken we naar alle vrijwilligers die zich het afgelopen jaar ingezet hebben voor mantelzorgers, eenzame mensen, ongeletterden en mensen in stille armoede. Deze groep vrijwilligers groeit gelukkig en daardoor kan ook het aanbod voor inwoners met hulpvragen groeien. Zo zijn er bij Het Taalhuis al 73 vrijwilligers actief en zijn er al 178 deelnemers! Een resultaat waar we heel trots op zijn!

Samenwerken en verbinden
We werken nog nauwer samen met organisaties die inwoners met hulpvragen ondersteunen.  Maar de inwoners weten elkaar ook beter te vinden. Met name mensen die door welke omstandigheden dan ook het leven niet altijd even gemakkelijk vinden en met diverse initiatieven elkaars leefwereld verbeteren. Mikado is blij met de mooie faciliterende rol die zij daarin in heeft. We kijken ernaar uit om ook volgend jaar verder te bouwen aan (nieuwe) initiatieven met ketenpartners en inwoners.  Ieder van ons met haar of zijn eigen talent.

Rest mij nog u allen een verbonden, vitaal en vreugdevol 2018 te wensen met alle goeds voor ieder die u dierbaar is.