Ouder en kind

TAALHUIS – OUDER EN KIND

Sterk door taal voor ouders met jonge kinderen

Taalondersteuning voor ouders op de basisschool van hun kinderen

 

Doelgroep

  • Ouders met een taalachterstand van kinderen tot en met de basisschool leeftijd 0 t/m 12 jaar.

 

Doel van het project

  • Het verbeteren van de communicatie tussen de leerkracht en de ouder.
  • Betrokkenheid van ouders bij de school van hun kinderen vergroten, mogelijkheid om ouders te stimuleren om mee te helpen bij schoolactiviteiten.
  • Ouders weten wat er door de school van een ouder verwacht wordt en kunnen hier op inspelen.
  • Wegnemen van onzekerheid en angst bij de ouders om in het Nederlands te praten.
  • Ouders krijgen handvatten, zodat zij de taalontwikkeling van hun kinderen ook thuis kunnen stimuleren.

Wat gaan we doen?

 

We organiseren een taalgroepje voor ouders met een taalachterstand (voornamelijk NT2) op school. Ouders kunnen, nadat zij hun kinderen naar school hebben gebracht, deelnemen aan dit taalgroepje. De dag waarop dit plaatsvindt is in afstemming met de school. Tijdens de bijeenkomsten wordt er geoefend met (het spreken van) de Nederlandse taal. De thema’s die aan de orde komen sluiten aan bij schoolonderwerpen. Hierbij kan gedacht worden aan wat moet je doen als je kind ziek is, wat doe je als je de leerkracht niet verstaat of niet begrijpt wat er bijvoorbeeld op een briefje staat, wat zijn de schooltijden, hoe gaat het met je kind op school, doornemen van een nieuwsbrief, oefenen en voorbereiden van een ouderavond enz. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de methode Taal voor Thuis van Stichting Lezen & Schrijven.

Daarnaast is er ruimte voor zowel leerkrachten als ouders om thema’s aan te dragen, zodat het programma goed aansluit bij de behoefte van de deelnemers. Ook zullen ouders tips/handvatten krijgen wat ze kunnen doen om de taalontwikkeling van hun kinderen, ook thuis, te stimuleren.

 

Aan de deelname aan het project zijn voor de ouders geen kosten verbonden.

 

Een traject bestaat uit plusminus 10 bijeenkomsten waarin de vrijwilliger met de deelnemers aan de slag gaat, daarna kunnen ouders mogelijk doorstromen naar het reguliere taalaanbod. Ieder traject wordt gestart met een beginmeting en afgesloten met een eindmeting om de voortgang van de deelnemers te kunnen monitoren. Daarnaast formuleert iedere deelnemer aan het begin van het traject, samen met de vrijwilliger, een leerdoel.

Wilt u zich aanmelden als deelnemer?

 

U kunt van maandag tot en met donderdag  tussen 09.00 en 17.00 uur terecht bij Chantal Balke op nummer 06-16733282, ook via WhatsApp. Mailen kan ook: c.balke@santeparnters.nl.