SPORT PROJECTEN

“Samen staan we sterk”! “Samen naar de gezonde omgeving”!

 

Dat zijn de lijfspreuken van onze combinatiefunctionarissen. Samen met ons Beweegteam zetten wij ons in om Westervoort, te stimuleren naar een gezonde omgeving.

 

Sport is hierbij ons middel! Naast alle lessen bewegingsonderwijs voor de groepen 1 t/m 8, organiseren wij diverse clinics, WBK, speelmobiel activiteiten, pauze activiteiten, Weekly Mile, verenigingsondersteuning, Meer Bewegen Voor Ouderen, kindervakantieweek, de koningsspelen en nog veel meer! We zien jullie snel!

 

Onze combinatiefunctionarissen:

Westervoorts Beweegteam Kampioenschap

 

WBK Kussengevecht                7 april

WBK Dikke Banden Race       28 mei

Speciale sportactiviteiten

 

Koningspelen                           23 april

Avond4daagse                         15 t/m 18 juni

Jeugdsport en Cultuurfonds

 

Wij vinden dat alle kinderen moeten kunnen sporten of deel moeten kunnen nemen aan cultuuractiviteiten. Samen met het Jeugdsport en Cultuurfonds zorgen wij ervoor dat zoveel mogelijk kinderen die willen sporten, maar waarvoor de financiële middelen ontbreken, lid worden van een sportvereniging. Het fonds betaalt de contributie en vergoedt, indien er nog geld over is, de sportattributen (maximaal 75 euro) tót een maximum van € 225,00 per 12 maanden, per kind. Wie komen in aanmerking? Kinderen van 4 tot en met 18 jaar die structureel willen sporten, maar dit niet kunnen door de financiële situatie van hun ouders. Kunnen wij jou helpen? Neem dan contact op met t.kappen@santepartners.nl of 06-29149620

Terug naar hoofdpagina

Contact met Jongerencentrum Creon

 

Heb je vragen, wil je iemand spreken of ben je bijvoorbeeld benieuwd naar onze openingstijden?