Corona informatie

SERVICEPUNT MANTELZORG: CORONA INFORMATIE

Vaccineren en mantelzorg:

Geen voorrang voor mantelzorgers bij vaccinatie

 

Veel mantelzorgers vragen zich af of zij voorrang krijgen bij het vaccineren. En of ze tegelijkertijd met degene voor wie ze zorgen de prik kunnen halen. Dat is helaas niet het geval. Mantelzorgers zijn niet als aparte groep opgenomen in de planning voor de vaccinatie. Daar was in de plannen van VWS wel even sprake van rond de jaarwisseling. Maar uiteindelijk is dat niet doorgegaan. Dit betekent dat mantelzorgers géén voorrang krijgen.

 

Je leeftijd bepaalt wanneer je een vaccinatie krijgt. En onder de 60 speelt ook je gezondheid mee. Heb je een medische indicatie, dan ben je onder de 60 jaar eerder aan de beurt dan mensen zonder medische indicatie. Boven de 60 wordt puur naar leeftijd gekeken. Een medische indicatie betekent dat je een kwetsbare gezondheid hebt. Bijvoorbeeld omdat je chronische longproblemen hebt, hartproblemen, een nierziekte of overgewicht.

 

Dat je mantelzorger bent maakt voor het vaccineren niet uit. Daar kijkt de GGD niet naar als ze het moment bepalen waarop je aan de beurt bent.

 

Wel is het zo dat mensen die 60 jaar of ouder zijn als een van de eersten worden gevaccineerd. Een groot deel van de mantelzorgers valt binnen deze categorie en zit dus vrij ‘vooraan’ in de planning. Er is eind januari gestart met de 90-plussers. Komende weken zijn de 85+ en 80-plussers aan de beurt. Daarna volgende 70- en 60-plussers.

 

Meer weten over de planning van het vaccineren? Je leest het in de vaccinatiestrategie.

 

Sommige instanties geven aan dat een mantelzorgverklaring helpt; dat is onjuiste informatie. Mantelzorgers krijgen géén voorrang, ook niet met een eventuele Mantelzorgverklaring.

 

MantelzorgNL vindt dat mantelzorgers die in een kwetsbare situatie intensieve zorg leveren in aanmerking moeten komen voor versnelde vaccinatie. Zijn hebben de afgelopen periode intensief contact gehad  met het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Helaas nog zonder positief resultaat. VWS geeft aan dat er op dit moment geen ruimte is voor voorrang. MantelzorgNL blijft  echter, in samenwerking met andere belangenorganisaties, bij het ministerie van VWS pleiten voor voorrang voor deze groep mantelzorgers.

 

 

Mantelzorg tijdens avondklok mogelijk met Eigen verklaring avondklok

 

Tijdens de persconferentie van woensdagmiddag 20 januari is gesproken over een avondklok. Mantelzorgers mogen tijdens deze avondklok over straat om zorg te verlenen die niet kan wachten. Wel is het noodzakelijk dat zij een ‘Eigen verklaring avondklok’ bij zich hebben.

 

Het is hierbij belangrijk dat de zorg die wordt verleend tussen 21.00 en 4.30 uur niet te verschuiven is naar een moment vóór of na de avondklok. Het gaat dus echt om noodzakelijke mantelzorg zoals bijvoorbeeld het naar bed helpen van een ouder op leeftijd die op nog zichzelf woont en dat niet meer alleen kan. Of in het geval van calamiteiten.

 

 

Download op de website www.mantelzorg.nl van MantelzorgNL het formulier Eigen verklaring avondklok. Op de verklaring vink je aan dat iemand anders dringend jouw hulp nodig heeft. En bij de toelichting vermeld je dat het om noodzakelijke en niet uitstelbare mantelzorg gaat. Je mag het ingevulde formulier zowel uitgeprint als digitaal bij je hebben als je op pad gaat.

Meer informatie over de gevolgen van de avondklok voor mantelzorgers en de Eigen verklaring avondklok vind je op mantelzorg.nl/avondklok.

 

 

Maximaal 1 bezoeker per dag, mantelzorger telt niet mee

 

Afgelopen woensdag heeft de regering strengere maatregelen afgekondigd om de verspreiding van het coronavirus tegen te houden. Eén van de maatregelen is dat het aantal bezoekers per dag terug gaat van 2 naar 1 persoon. Kinderen jonger dan 13 jaar tellen niet mee.

 

Belangrijk is dat mantelzorgers niet meetellen bij het advies om slechts 1 bezoeker per dag te ontvangen. Geef je mantelzorg?Dan kan er naast jou elke dag nog 1 andere persoon op bezoek komen bij jouw zorgvrager.

 

Heeft u een vraag of behoefte aan advies? Neem dan contact op met de Mantelzorglijn. De landelijke Mantelzorglijn is van ma t/m vrij tussen 09.00 en 17.00 bereikbaar.
Telefonisch via 030-7606055 of mail mantelzorglijn@mantelzorg.nl

 

 

Zorgladder Mantelzorg is van kracht

 

Voor mantelzorgers die het in deze coronatijd niet meer redden is er nu hulp: de Zorgladder Mantelzorg. De zorgladder is opgenomen in de Richtlijn mantelzorgondersteuning, die MantelzorgNL samen met onder andere het Ministerie van VWS en gemeenten ontwikkelde.

 

Hulp in eigen omgeving

De zorgladder biedt een oplossing voor mantelzorgers die het door het wegvallen van de thuiszorg, dagbesteding en andere vormen van ondersteuning, niet meer redden.

Hij bestaat uit 5 stappen. Het begint met kijken wat je zelf kunt doen om de zorg voor een kwetsbare naaste vol te houden met de hulp van familie, vrienden en buren.

Als dat niet voldoende lukt, dan biedt de zorgladder inzicht in hoe je gebruik kunt maken van bijvoorbeeld vrijwilligers. In elke gemeente zijn er organisaties en initiatieven waar burgers zich willen inzetten om hulp te bieden. Ook de Mantelzorglijn kan helpen.

 

Hulp wanneer je het niet meer redt

Het is de bedoeling dat deze hulp en ondersteuning een grote groep mantelzorgers helpt.

Maar voor mantelzorgers die dagelijks zorgen of zelf een zwakke gezondheid hebben, kan het te zwaar worden. Zij moeten een beroep kunnen doen op aanvullende ondersteuning via de gemeente, bijvoorbeeld in de vorm van kleinschalige dagbesteding om zo de mantelzorger te ontlasten.

Kan dit niet, of is dit onvoldoende dan moet er in overleg met de huisarts, de wijkverpleegkundige of andere professionals zwaardere hulp ingezet worden. Gaat het helemaal niet meer? Dan komen noodvoorzieningen om de hoek kijken, zoals het (tijdelijk) opnemen van de kwetsbare naaste.

 

De Zorgladder Mantelzorg biedt een kader voor alle mantelzorgers in elke gemeente.

 

Voor meer informatie:
MantelzorgNL www.mantelzorg.nl
Richtlijn Mantelzorgondersteuning (via www.rijksoverheid.nl)
Mantelzorglijn: 030 760 60 55 of mantelzorglijn@mantelzorg.nl

Of neem contact op met het Servicepunt Mantelzorg van Mikado 06-19405795

 

 

 

 

Voor meer informatie kunt u tijdens werkdagen terecht van 9.00 uur tot 12.30 uur.

Servicepunt Mantelzorg
(bereikbaar via Dienstencentrum)
Fuutstraat 50
6921 WJ Duiven
Tel: 0316 – 282032
Email: dienstencentrum@mikado-welzijn.nl