Stages

STAGES

Lijkt het jou leuk om bij onze veelzijdige organisatie stage te komen lopen? Stagelopen op het gebied van welzijn betekent ontwikkeling in de brede zin. Je maakt immers met veel doelgroepen kennis en hebt de mogelijkheid om diverse werkzaamheden op te pakken.

 

De begeleiding van stagiaires wordt georganiseerd door het stagebegeleidingsteam Bart en Leonieke. Je wordt dus niet begeleid door één maar door twee beroepskrachten, zodat je zowel bij jouw praktijkontwikkeling als studie gerelateerde zaken de juiste ondersteuning kan krijgen. Daarnaast zorgt het voor objectievere (360 graden) feedback.

 

Hieronder vind je onze meest actuele vacatures.

 

 

Enthousiaste 2e en 3e jaars HBO-stagiaires gezocht!

 

Gedij jij goed in een open, creatieve omgeving? Vind jij het leuk om mee te helpen aan het opbouwen van nieuwe dingen? En durf jij met enige zelfstandigheid het werkveld tegemoet te gaan?
Mogelijk dat wij dan iets voor elkaar kunnen betekenen.

 

Wij zijn een brede welzijnsstichting en richten ons op ondersteuning van mensen tussen 0-100 jaar. Van ondersteuning bij de thuisadministratie en mantelzorg tot een meldpunt voor hulpvragen, vrijwilligerscentrale en ontmoetingsactiviteiten tegen eenzaamheid. Dit alles via de inzet van vrijwilligers. Mocht onderstaande tekst jou aanspreken, dan zouden we graag met jou in contact komen.

Wij zijn regelmatig op zoek naar een sociaal werker in opleiding die zowel met volwassenen als jongeren wilt werken.

 

Mogelijkheden jeugd

 

Wat werken met kinderen en jongeren betreft, zijn er bij/via onze stichting diverse mogelijkheden om aan deel te nemen:

 

Huiswerkondersteuningsproject,waarbij leerlingen die moeilijk kunnen leren of thuis niet aan huiswerk toe kunnen komen, een rustige plek hebben om huiswerk te maken (structuur).

 

Maatjesproject (jongerencoaching de Liemers), waarbij jongeren met diverse hulpvragen voor ondersteuning terecht kunnen bij vrijwilligers. Inclusief intervisie bijeenkomsten.

 

Voorleestrein, waarbij vrijwilligers 10 weken lang gaan voorlezen aan kinderen met een taalachterstand.

 

Try aut, een wekelijkse ontmoetingsgroep voor jongeren van 11-16 jaar met een vorm van autisme.

 

17-24, een tweewekelijkse ontmoetingsgroep voor jongvolwassenen van 17-24 jaar.

 

Game Netwerk Duiven, om gamers in de gemeente samen te brengen met een behoefte aan samen gamen en/of naast het gamen leuke dingen te doen.

 

Jongeren & vrijwilligerswerk, waarbij we ‘jonge’ vrijwilligers zoeken, hun verhaal delen en daarmee vrijwilligerswerk onder deze doelgroep willen stimuleren.

 

Vraaggerichte ondersteuning, wanneer er vragen of wensen ontstaan in de samenleving kunnen we kijken hoe wij deze kunnen ondersteunen of faciliteren.

 

Natuurlijk kun je ook voor je professionele ontwikkeling deelnemen aan andere projecten met een andere doelgroep. De sfeer in onze organisatie is die van flexibiliteit en aanpassingsvermogen. Mensen hebben veel ruimte om hun eigen koers te varen.

 

 

Voordelen en nadelen kunnen zijn dat:

  • Geen dag hetzelfde is;
  • Er veel mogelijkheden zijn om samen met de doelgroep nieuwe dingen op te zetten (creëren);
  • Er nog doelgroepen zijn die nu niet (voldoende) bereikt worden en er dus nog veel kansen liggen;
  • Diverse soorten werkzaamheden;
  • Er geen houvast is in vorm van een vaste structuur. Kunnen loslaten en zien wat er op je af komt is daarom belangrijk (vraaggericht werken vergt immers een andere houding dan aanbodgericht);
  • Je erg moeten zoeken naar welke dingen jou interesseren en waar je iets mee wilt.

 

 

Over Mikado

We zijn een brede welzijnsstichting en richten ons op het verbeteren van het welzijn van mensen. Onze doelgroep is die van 0-100 jaar. Middels de inzet van vrijwilligers en diverse projecten zorgen we ervoor dat wij inwoners zo goed mogelijk ondersteunen op diverse leefgebieden.

 

De organisatie zelf is erg informeel ingesteld. Hoewel wij per 1 januari 2018 officieel onder STMR vallen (algemeen maatschappelijk werk), is er voor ons op de werkvloer nog niet veel veranderd. Mikado is voor ons nog steeds een platte organisatie: 1 manager die overzicht houdt, ongeveer 9 part time sociaal werkers en zo’n 250 vrijwilligers die diverse projecten uitvoeren. Of je nou stagiaire, vrijwilliger of beroepskracht bent: iedereen wordt als gelijke behandeld. Een warme, collegiale sfeer op de werkvloer, en tegelijkertijd die van hard werken en gepassioneerde inzet.

 


Ondersteuning

Hoewel wij van HBO stagiaires een pro actieve, zelfstandige werkhouding verwachten, laten we je natuurlijk niet aan je lot over. Wekelijkse begeleidingsgesprekken vormen onderdeel van de stagebegeleiding. Hierin speelt de professionele/persoonlijke ontwikkeling een grote rol: terugblikken op de gang van zaken en reflecteren.

 

 

Contactgegevens

Geïnteresseerd? We zien jouw cv en een korte motivatie graag!
Stuur deze naar:

 

José Verlaan

J.Verlaan@mikado-welzijn.nl

0316-250700

Fuutstraat 50, 6921 WJ Duiven.