VACATURES

Stichting Mikado is een brede welzijnsorganisatie die verschillende projecten en diensten aanbiedt voor mensen van alle leeftijden in de gemeenten Duiven en Westervoort.
Mikado is een dynamische organisatie die werkt aan welzijn daar waar de vraag ligt.

 

Wij zijn op korte termijn op zoek naar een

 

Sociaal Werker voor 24 uur

 

Sterk sociaal werk vraagt om deskundige, sociaal werkers die midden in de samenleving staan. Onze samenleving doet een groot beroep op de eigen kracht en zelfredzaamheid van alle mensen, ongeacht of ze ziek of gezond, kwetsbaar of weerbaar zijn. De verwachting is dat zij verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen leefsituatie en zich meer gaan inzetten voor elkaar.

 

Mikado heeft tal van projecten gericht op inwoners van Westervoort en Duiven om hen uit te nodigen om te participeren of hun vraag te stellen. Op de website onder “onze diensten” worden deze projecten beschreven.
Met deze vacature zoeken wij een spin in het web tussen alle projecten. Een medewerker die een belangrijke rol vervult in de totstandkoming van nieuwe en huidige projecten en die de verbinding maakt tussen projecten onderling, zowel intern als extern. Die zorg en welzijn aan elkaar helpt verbinden. Die energie haalt uit collega’s faciliteren en inspireren en inwoners verleiden om mee te doen.

 

De sociaal werker is een generalist met de volgende taken en competentiegebieden:

 

 • Eigen kracht versterken: de professional is gericht op het ondersteunen van eigen regie en het versterken van de eigen kracht van burgers, gebaseerd op hun mogelijkheden, talenten en wensen.
  Hij stimuleert wat mensen wel kunnen, al dan niet met extra steun vanuit de omgeving en zo nodig met steun van andere professionals en vrijwilligers op diverse levensdomeinen.
 • Op de vraag af: de professional weet wat er speelt. Hij is aanwezig, toegankelijk en proactief. Hij heeft inzicht in wat er speelt bij de burgers en in de wijk. Hij vangt signalen op en pakt situaties op tijd aan en zoekt samen met burgers naar oplossingen.
 • Binden en verbinden: de professional ondersteunt de burger om de verantwoordelijkheid voor zichzelf, zijn naaste omgeving en zijn medeburgers vorm te geven. Hij zoekt verbinding met burgers, mantelzorgers, sociale netwerken etc. Hij streeft naar afstemming tussen informele en formele ondersteuning.
 • Integraal werken: de professional legt verbindingen met en tussen burgers, met andere professionals en diensten, om passende ondersteuning te realiseren. De burger en zijn vragen staan hierbij centraal.
 • Signaleren en agenderen: de professional staat midden in de samenleving. Hij signaleert problemen en kansen met en van individuen en groepen, in wijken en buurten.
  Hij handelt proactief en onderneemt actie met inwoners om knelpunten en mogelijkheden onder de aandacht te brengen en ermee aan de slag te gaan. Hij vertaalt individuele problemen naar te behalen resultaten.

Werkomgeving gemeenten Westervoort en Duiven
Onze vestiging in Duiven ligt midden in de wijk en is goed bereikbaar via fiets, auto of openbaar vervoer (trein). Het kantoor betreft een flexruimte, waar professionals, vrijwilligers en stagiaires samen diverse projecten vormgeven. Een informele gemoedelijke sfeer, waar passie, hard werken en humor samen komen.

 

Wij vragen:

 • Iemand met passie, enthousiasme, doorzettingsvermogen, humor en een hands-on mentaliteit.
 • Iemand die bovendien snel kan schakelen en flexibel is ingesteld.
 • Een relevante Hbo-opleiding.
 • Aantoonbare ervaring met projectmatig werken en eigenkracht methodieken.
 • Redactionele vaardigheden voor p.r. en affiniteit met social media.
 • Gevoel voor politieke ontwikkelingen.

 

Wij bieden

 • Een jaarcontract, met mogelijkheid tot 1 jaar verlenging.
 • Met plezier samenwerken in en aan een dynamische in ontwikkeling zijnde organisatie.
 • Enthousiaste en veelzijdige collega’s.
 • Inschaling CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening (schaal 8).
 • Scholingsmogelijkheden vanuit de overkoepelende organisatie Santé Partners.

 

Sollicitaties kunnen vóór 7 oktober 2019 digitaal gestuurd worden naar:  info@mikado-welzijn.nl,
t.a.v.  mevr. J. Verlaan.

Gesprekken vinden plaats in de week van 14 oktober 2019.

Voor meer informatie verwijs ik u naar onze website.

 

Deze vacature zal zowel intern als extern worden geplaatst.