OPBOUWWERK DUIVEN

De opbouwwerker legt verbindingen tussen bewoners in een straat, buurt of wijk. Betrokkenheid en sociale samenhang vormen daarbij de basis. Bouwen aan een straat, buurt of wijk waarin men actief wil bijdragen aan het ‘samen leven’ is daarbij het doel.

 

De opbouwwerker is er voor alle bewoners van 0 tot 100 jaar. Om hen te ondersteunen bij alle eenmalige of structurele initiatieven die de sociale samenhang versterken en die er ook voor zorgen dat de buurt fijner, veiliger, groener, schoner en dus leefbaarder wordt. De opbouwwerker steunt wijkraden, buurtverenigingen en buurtpreventieteams en helpt bij het opzetten van nieuwe soortgelijke groepen. De opbouwwerker helpt ook bij het organiseren van  activiteiten zoals een straatfeest, een buurtbarbeque of een burendag.

 

Met uw vragen of ideeën kunt u terecht bij:

Gea Mulder
Sociaal werker wijkopbouw
Telefoon: 06-19933716
Email: g.mulder@mikado-welzijn.

Angela Jansen
Sociaal werker wijkopbouw
Telefoon: 06-17866349
Email: a.jansen@mikado-welzijn.nl