Liemerse Beursvloer voor Mikado groot succes!

Mikado Beursvloer

19 dec Liemerse Beursvloer voor Mikado groot succes!

Op 21 november jl. vond de allereerste Beursvloer de Liemers plaats. Dit evenement werd georganiseerd door Mikado Welzijn samen met de Liemerse Uitdaging, Caleidoz en Welcom. Doel van de beursvloer was maatschappelijke organisaties te koppelen aan bedrijven door middel van vraag en aanbod. 

Vele verenigingen en stichtingen hebben grote behoefte aan extra handen, materialen of diensten. Bedrijven hebben de middelen om deze behoeften te vervullen. De beursvloer bracht beide partijen bij elkaar waarbij vele wensen van organisaties werden vervuld. Hier stond echter een tegenprestatie tegenover. Zo stelden de vragers hun faciliteiten ter beschikking of werden er activiteiten aangeboden voor het personeel van de onderneming. Ruim 100 organisaties en bedrijven namen deel aan de beursvloer, welke plaats vond in het Liemers College in Zevenaar.

 

44 Dromen in vervulling

De activiteiten op de beursvloer hadden geen vrijblijvend karakter, integendeel. De partijen hadden één uur de tijd om een overeenkomst te sluiten. De match werd beschreven, ondertekend door vrager en aanbieder en bekrachtigd door een notaris. Bij het sluiten van de beurs werd de balans opgemaakt: maar liefst 44 wensen werden ingewilligd.

Ook voor Mikado kwamen er dromen uit. Eén van de matches die wij maakten was met Peter Houthuijzen van Welling Catering. Dit bedrijf maakt het voor ons mogelijk vaker aanschuiftafels voor alleenstaanden te organiseren door de financiële drempel te verlagen. Maar ook als een droom niet in vervulling kon gaan, zoals het geval was bij de zoektocht naar een busje voor eenmalig vervoer van slecht ter been zijnde dames, waren de gelegde contacten zeer kostbaar.

 

Voor herhaling vatbaar

De beursvloer was een groot succes voor zowel de maatschappelijke organisaties en verenigingen als voor het bedrijfsleven. Deze krijgt dan ook een vervolg in 2017. Wilt u ook meedoen, dan adviseren wij u de website van de Liemers Uitdaging in de gaten te houden: www.liemerseuitdaging.nl.
Wij van Mikado hopen u tijdens de volgende editie graag te zien!

 

Logo liemerseuitdaging