Liemers United zoekt coaches

14 nov Liemers United zoekt coaches

Dit schooljaar gaat vanuit het jongerenwerk Westervoort en Duiven een nieuwe activiteit (interventiemethode) van start genaamd “Liemers United”. Hierbij wordt zaalvoetbal ingezet om jongeren te stimuleren op alle leefgebieden. Denk hierbij aan school, in de wijk en op het gebied van gezondheid. Jongeren mogen het hele jaar meevoetballen. Uiteindelijk zullen ze tegen elkaar en teams uit andere gemeentes strijden voor de, binnenkort heel bekende, Buurtbattle!

Deze interventie draait om het bouwen van een vertrouwensrelatie tussen de trainer en de jongeren. Hierbij wordt sport als ingang benut. De trainer sluit als rolmodel aan bij de leefwereld van de jongeren en biedt een veilige omgeving om hen van daaruit op hun gedrag (o.a. in de wijk) te kunnen coachen en te motiveren om bijvoorbeeld naar huiswerkbegeleiding te gaan. De voetbaltraining is het middel om de jongeren te bereiken en te motiveren. De band die wordt opgebouwd, maakt dat ze blijven. Het competitie-element is een belangrijke motivator om te gaan sporten voor de doelgroep jongeren tussen de 8 en 18 jaar. 

Het doel van Liemers United is drieledig: (1) deelnemende jongeren uit aandachtswijken worden gestimuleerd halen rond hun achttiende een startkwalificatie, zodat hun kansen vergroot (2) overlast door deelnemende jongeren op straat in aandachtswijken wordt teruggedrongen en/of voorkomen tijdens en na de interventie, en (3) er ontstaat zelfontplooiing bij jongeren door sportbeoefening.

Binnen deze nieuwe methode wordt breed de samenwerking gezocht met politie, school, welzijnsorganisaties en eventuele sleutelfiguren binnen de gemeentes. Deze sleutelfiguren zijn key in de coaching van deze jongeren en zijn aanwezig in veel van hun leefgebieden.
Mocht jij jezelf in deze rol zien of ken jij de juiste persoon, neem dan contact op met een van de jongerenwerkers die te vinden zijn via www.mikado-welzijn.nl/organisatie/medewerkers.