LIEMERS LAB

Liemers Lab (voorheen Praktijkleerroute) is een constructieve samenwerking tussen kennisinstellingen en de Zorg en Welzijn sector van de Liemers.  Liemers Lab neemt wijk -, projectmatig en vraaggericht werken als uitgangspunt. De hogeschool van Arnhem & Nijmegen (HAN), RijnIJssel en de Graafschap College (studenten en docenten) werken samen in de Liemers. professionals en studenten werken in de Liemerse regio samen aan actuele maatschappelijke vraagstukken. In dialoog met gemeente, professionals, inwoners en studenten vormen zij een gezamenlijke agenda en bepalen ze hoe ze met een maatschappelijk vraagstuk aan de slag willen.  Samen vormt de basis van Liemers Lab. Samen leren, Samen groeien, Samen opleiden en vooral Samen de Liemers een nog mooiere regio maken.

Liemers Lab is een onderwijsconcept waarbij studenten van diverse studierichtingen en niveaus, van Verpleegkundige (HBO), Dietethiek (HBO), Sociaal werk (MBO) en andere richtingen, zich inzetten ten behoeve voor de leefbaarheid van de Liemerse inwoners.  Daarnaast wordt door deze werkwijze (leren op locatie) de verbinding tussen praktijk en onderwijs ook versterkt en kan het onderwijs haar (stage-) opdrachten beter laten aansluiten op het huidige werkveld.

 

De studenten krijgen inzicht hoe het is om te werken in een multidisciplinair team. Hierbij is het van belang dat kennis vanuit meerder disciplines gecombineerd ingezet wordt om resultaten te behalen. Het accent ligt op het interprofessioneel leren en opleiden! Binnen het Liemers Lab is de praktijk leidend. Dat wil zeggen dat er altijd afstemming moet zijn met stakeholders (belanghebbende) en inwoners om tot een gewenste dienst of een product te komen.

Vanaf 10 februari 2021 starten wij met een nieuw semester. Dit semester bestaat uit 20 weken tot aan de zomervakantie.  Binnen deze periode werken de studenten aan de volgende projecten.

  • Jongeren en Financiën
  • The Anti Boring Unit (Welzijn van jongeren)
  • Lekker gezond in de Liemers
  • Kunst op recept
  • Laaggeletterdheid onder jongeren
  • Duiven West – Springlevend!
  • De Verhalenkamer

 

De studenten krijgen ondersteuning van een wijkdocent. Hij of zij begeleidt het leerproces, denkt mee en zorgt ervoor dat wat er wordt gevraagd vanuit zijn of haar opleiding, ook goed wordt vertaald binnen het project.

 

Liemers Lab heeft 2 uitvalbasissen waar wij fysiek kunnen vergaderen en les geven:

Gemeentehuis Westervoort                      De Nieuwhof Kulturhus
Dorpsplein 1                                                 Rivierweg 1
6931 CZ, Westervoort                                 6932 KA, Westervoort
(momenteel werken wij door de huidige omstandigheden m.b.t. COVID-19 grotendeels online).

 

Voor vragen over Liemers Lab of over de projecten kunt u contact opnemen met de coördinator:
Steef Patlak
s.patlak@santepartners.nl
06 23171908

Terug naar jc-creon

Contact met Jongerencentrum Creon

 

Heb je vragen, wil je iemand spreken of ben je bijvoorbeeld benieuwd naar onze openingstijden?