Kwartiermaken

KWARTIERMAKEN

Kwartiermakers werken aan een
gastvrije & inclusieve samenleving.
Voor iedereen.

 

Het doel van de inzet van de kwartiermakers is om een gastvrije, inclusieve samenleving te creëren voor mensen die afstand ervaren tot de samenleving. Onze insteek is dat deze mensen zo lang en gewoon mogelijk meedoen in de samenleving en zo lang mogelijk zelfredzaam zijn.

 

Onze doelen:
1.  Bevorderen van de toegankelijkheid van (welzijns-)voorzieningen.
2.  Creëren van voorzieningen die het zelfstandig wonen van deze kwetsbare groepen ondersteunen.
3.  Bevorderen van sociale cohesie en draagvlak.

 

De werkzaamheden van de kwartiermakers kunnen we beschrijven aan de hand van onderstaande infographic:

 

 

Dit is onze Connection folder. Druk op de afbeelding voor het openen/downloaden.

Hier vind je onze flyer ‘Wat is kwartiermaken’. Druk op de afbeelding voor het openen/downloaden.

Een groot deel van de cliënten is al bekend bij een van de organisaties (RIBW, KDL, Siza en Zozijn). Naast deze ondersteuning hebben veel cliënten ook behoefte aan andere activiteiten (gezelschapsactiviteiten, vrijwilligerswerk, enz). De kwartiermaker kijkt samen met de cliënt naar zijn of haar wensen en behoeften.
Aan de andere kant legt de kwartiermaker contact met organisaties, bedrijven en verenigingen. Op basis daarvan brengt hij of zij de activiteiten, werkzaamheden en sleutelfiguren in kaart. Er wordt een match gemaakt tussen de wensen van cliënten en beschikbare activiteiten.

 

Heeft u vragen over kwartiermaken, de activiteiten en de mogelijkheden? Of bent u geïnteresseerd om mee te helpen of mee te denken? Neem contact op met:

Lucia Dijkstra, tel. 06-23 58 90 03, mail ldijkstra@santepartners.nl of
Marieke Nijland, tel. 06-23 49 18 45, mail m.nijland@santepartners.nl.

 

Mikado Welzijn – kwartiermaken
Fuutstraat 50
6921 WJ Duiven
E-mail: l.dijkstra@mikado-welzijn.nl

Folders van onze activiteiten

 

Klik op de afbeelding om de folder te openen!

NAH Breincafé

Schildersclub

Creatieve middag Westervoort

Beweeg-uur

Connection Duiven

Connection Westervoort