Jongerenwerk en maatschappelijke activiteiten voor inwoners Westervoort geborgd

06 apr Jongerenwerk en maatschappelijke activiteiten voor inwoners Westervoort geborgd

Sinds 1 januari 2021 heeft Santé Partners de maatschappelijke activiteiten en het jongerenwerk van Stichting Kulturhus Westervoort (SKW) overgenomen. Santé Partners zet deze activiteiten voort in samenhang met de activiteiten van Mikado (onderdeel van Santé partners). Zo wordt hiermee de continuïteit van jongerencentrum Creon en de maatschappelijke activiteiten voor de inwoners van Westervoort geborgd.

Flierefluiter krijgt nieuwe plek in de Nieuwhof
Het stond al een tijdje op de planning: de verhuizing van de Flierefluiter naar een andere locatie. Inmiddels is bekend dat ook deze ‘sociale supermarkt’ met al haar activiteiten een plek krijgt in de Nieuwhof. Dit betekent dat ook vele bijeenkomsten, zoals bijvoorbeeld de taallessen en het Financieel Trefpunt, hier een nieuw onderkomen krijgen. Ook het groenteplein krijgt een nieuwe locatie, daar hopen wij u spoedig meer over te kunnen vertellen.

Frisse start vanaf 1 mei
Momenteel zijn wij met z’n allen aan het inventariseren welke activiteiten definitief plaats gaan vinden in de Nieuwhof. Want naast de activiteiten van de Flierefluiter, blijven ook Creon en diverse sociale activiteiten die eerder onder Het Kulturhus vielen, gewoon in dit mooie gebouw plaatsvinden.
Zodra de verhuisdozen zijn uitgepakt en iedereen zijn plaats heeft ingenomen, brengen wij u via deze Welzijnswijzer op de hoogte van het nieuwe programma.
Streven is in ieder geval per 1 mei een nieuwe, frisse start te maken. Hoe wij er allemaal tegen die tijd voor staan wat betreft de coronamaatregelen, blijft natuurlijk nog even de vraag. Wel worden enkele activiteiten inmiddels langzaam weer opgestart.

 Vertrouwde gezichten blijven

De medewerkers verbonden aan de activiteiten gaan mee over naar Santé Partners/Mikado, evenals vrijwilligers. Zo worden de activiteiten voortgezet op de manier zoals inwoners van Westervoort dat gewend zijn en met dezelfde vertrouwde gezichten. Het beweegteam en jongerencentrum Creon worden vanuit Sante/Mikado voortgezet. Al vele jaren maakt Mikado werk van het welzijn van jong en oud in de gemeente Westervoort. Met veel verschillende activiteiten en diensten ondersteunen zij nu al Westervoortse inwoners  en initiatieven.  Voor informatie  over alle activiteiten en diensten verwijs ik u graag naar de website van Mikado.

Zonder vrijwilligers geen activiteiten

Ook Mikado hecht belang aan en is gewend om te werken met vrijwilligers. Op dit moment voert Santé Partners/Mikado gesprekken met de vrijwilligers van SKW om te bekijken hoe ze de activiteiten voor de inwoners door kunnen laten gaan.

José Verlaan, gebiedsmanager voor Westervoort Santé Partners/Mikado: “Vrijwilligers doen waardevol werk. We ervaren nu al grote inzet, betrokkenheid, kennis en enthousiasme bij deze groep vrijwilligers.”

Kom gerust met uw vragen!
We verlangen allemaal enorm naar sociaal contact. Voor velen is het stilvallen van de activiteiten door Corona een bittere pil. Daar waar het enigszins kan, zijn wij momenteel aan het kijken hoe, waar en wanneer we bepaalde bijeenkomsten weer veilig kunnen opstarten. Zodra er meer mogelijkheden ontstaan, worden de betrokkenen door ons op de hoogte gesteld.
Wilt u meer weten over de stand van zaken van uw activiteit? Bel gerust naar het hoofdkantoor van Mikado: tel. 0316-250700, tussen 08.30 en 12.30 uur of mail naar info@mikado-welzijn.nl.