Intensieve samenwerking Mikado en Kinderopvang Zonnekinderen

Samenwerking zonnekinderen

14 jan Intensieve samenwerking Mikado en Kinderopvang Zonnekinderen

Afgelopen week hebben Welzijnsorganisatie Mikado uit Duiven en Westervoort en Kinderopvang Zonnekinderen uit Zevenaar een samenwerkingsovereenkomst onder- tekend. Deze behelst dat beide organisaties hun krachten in Duiven en Westervoort bundelen met als doelstelling om een toekomstbestendig model aan te bieden voor de voorschoolse voorziening van 0 tot 4 jaar.

Met deze samenwerking wordt vooruit gelopen op maatregelen van de overheid die tot doel hebben dat de kwaliteitsregels voor peuter- speelzaalwerk en kinderopvang dezelfde zijn. Daarnaast trekken beide organisaties graag samen met schoolbesturen en zorginstellingen op in het ontwikkelen van integrale kindcentra. Een IKC voorziet in het aanbieden van onderwijs, opvang, ontspanning en ontwikkeling voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Samenwerking tussen partners van diverse pluimage is in een dergelijk IKC van essentieel belang. Zonnekinderen is al actief in een groot aantal IKC-trajecten en beschikt over meer dan 20 jaar ervaring in de kinderopvang. De combinatie met meer dan 30 jaar ervaring in het peuterspeelzaalwerk van Mikado maakt dat de kennis en ervaring die beide organisaties inbrengen volledig ten goede komt aan de ontwikkeling van kinderen in de gemeenten Duiven en Westervoort. Voorzieningen die juist in deze tijd van krimp en een maatschappij die steeds hogere eisen stelt aan het uitstroomniveau van het basisonderwijs van grote waarde zijn. Beide organisaties geven met deze samenwerking aan zich optimaal te willen inzetten voor het ontwikkelen en in stand houden van goede voorzieningen voor deze kwetsbare doelgroep, maar zullen tevens een appèl blijven doen bij gemeenten aan het bieden van ondersteuning en het creëren van de randvoorwaarden voor het realiseren van deze ambities.