Inburgeren is meer dan taal!

10 sep Inburgeren is meer dan taal!

Natuurlijk is het spreken en begrijpen van de Nederlandse taal een belangrijke voorwaarde om te integreren, maar er is zoveel meer wat je moet begrijpen en leren om goed mee te kunnen doen in de Nederlandse samenleving.  En dat is niet allemaal te leren tijdens een Inburgeringscursus, maar juist in het dagelijkse leven!

Een groep statushouders uit Duiven en Westervoort hebben het initiatief genomen om Stichting Doesmee op te richten, die activiteiten gaat organiseren die bijdragen aan de integratie. Zij willen niet aan de zijlijn staan, maar juist zoveel mogelijk aan de slag om mee te doen. Zij willen niet langer wachten totdat organisaties en overheden zaken voor hun regelen, maar vooral zelf aan het werk. Zij weten wat ze nodig hebben en wat ze missen om zich een volwaardig Nederlands burger te voelen.

Activiteiten Doesmee

De activiteiten zijn gericht op ontmoeting en gezelligheid, maar de nadruk ligt op leren. Denk hierbij aan een computercursus, thema bijeenkomsten, huiswerkbegeleiding en beroepenoriëntatie.
Doesmee is multicultureel:  mensen van verschillende culturen kunnen elkaar helpen met hun eigen specifieke kennis en vaardigheden. Daarbij is ook de ervaring van Nederlandse burgers belangrijk en waardevol. Wij nodigen dus iedereen van harte uit om kennis op het vlak van werk en opleiding, van cultuur en muziek of andere talenten te delen en hiermee mensen te helpen bij hun integratie.

Boeiend adresboekje

Het is ontzettend leuk om kennis te maken met mensen uit een andere cultuur. De Doesmee deelnemers willen dolgraag van je leren en voordat je het weet zullen er ook in jouw adresboekje vrienden en kennissen met een buitenlandse achtergrond staan!
Meehelpen? Meer informatie nodig? Jawad Hasan of Gea Mulder van Mikado geven je graag alle informatie: 0316-250700.