Help via wehelpen.nl

23 apr Help via wehelpen.nl

Vorige week deed Mikado een dringend beroep op iedereen die een hulpvraag heeft of hulp kan bieden: meld je aan via de vrijwilligerscentrale (www.mikado-vc.nl), zodat zorgverleners, maar ook de inwoners zelf, op één centrale plek inzicht krijgen op vraag en aanbod. Hier is massaal gehoor aan gegeven. Welzijnsorganisaties Mikado en Caleidoz, maar bijvoorbeeld ook de huisartsen in Duiven en vele andere zorgverleners, zijn hier vreselijk blij mee en maken er dankbaar gebruik van. Bij een hulpvraag kunnen ze nu direct in actie komen en loopt hulp en ondersteuning geen vertraging op.

Na de oproep van Mikado zijn er bovendien gezamenlijk fantastische nieuwe initiatieven gestart. We noemen er een paar. Jongerencentrum Creon help ons met hand en spandiensten, zoals het rondbrengen van flyers. Quadraam heeft het personeel van de bij hun aangesloten 14 scholen verzocht passend vrijwilligerswerk te zoeken via onder andere de vrijwilligerscentrale en wehelpen.nl. Al Gusto Catering biedt voor slechts een onkostenvergoeding eenpansgerechten en laat deze rondbrengen met hulp van jongeren. Ook de Duivense huisartsen ondersteunen wehelpen.nl en promoten deze via een link op hun website.

Het is overweldigend om te zien hoe wij met zijn allen in tijden als deze klaar staan voor onze medemens in onze dorpen. Laten we vooral goed blijven zorgen voor onszelf én voor elkaar!