Gratis bioscoopbon voor jonge mantelzorgers

10 jun Gratis bioscoopbon voor jonge mantelzorgers

In de week van1 t/m 7 juni vragen wij aandacht voor jonge mantelzorgers.

Jonge mantelzorgers zijn kinderen en jongeren die helpen met zorgen voor iemand die langdurig (psychisch) ziek is, een beperking heeft, verslaafd of hulpbehoevend is. Dit kan bijvoorbeeld een ouder, broer/zus, ander familielid of vriend zijn. Dit noemen we mantelzorg.

In Nederland zijn ruim 5 miljoen mantelzorgers, 1 op de 4 kinderen/jongeren is een jonge mantelzorger.

Veel van deze jonge mantelzorgers vinden het vanzelfsprekend om voor een ander te zorgen. Deze jongeren hebben vaak meer verantwoordelijkheden en zorgen dan leeftijdsgenoten. Daarnaast is de combinatie met school/studie, werk en sociaal leven niet altijd eenvoudig. Kortom: jonge mantelzorgers verdienen de aandacht!

Het Servicepunt Mantelzorg van Mikado Welzijn vindt het belangrijk dat er meer begrip en erkenning komt voor jonge mantelzorgers in Duiven en Westervoort.
Als dank voor hun inzet willen wij samen met de gemeenten Duiven en Westervoort deze jonge mantelzorgers een bioscoopbon aanbieden.

Dus kent u als ouder, familielid of vriend een jonge mantelzorger (leeftijd tussen de 6 en

24 jaar) dan kunt u contact opnemen met het Servicepunt Mantelzorg van Mikado Welzijn.

U kunt de jonge mantelzorger tot 18 juni aanmelden door een mail te sturen naar d.ribbink@mikado-welzijn.nl of te bellen naar 06 19405795.
Beschrijf kort de situatie, en geef naam, adres, mailadres en leeftijd van de jongeren door.

Wij zorgen er dan voor dat de bioscoopbon bij de jonge mantelzorger terecht komt.

Je mag je als jonge mantelzorger natuurlijk ook zelf aanmelden!

Heb je vragen of wil je meer weten over mantelzorg, neem dan contact op via bovenstaand mailadres of telefoonnummer.