Gea Mulder : Durf te vragen!

12 apr Gea Mulder : Durf te vragen!

Deze maand is het team van Mikado versterkt met een vrolijke dame uit Arnhem: Gea Mulder. Gea is sociaal werker in hart en nieren. De laatste 35 jaar heeft zij in allerlei functies verschillende taken uitgevoerd in het welzijnswerk. Bij Mikado gaat zij zich als opbouwwerker richten op het verbeteren van de woon- en leefomstandigheden van bewoners door bewoners. Wij stellen haar graag aan u voor.

 

Op de fiets door de wijken

Het verhogen van de participatiegraad, ofwel het laten deelnemen van zoveel mogelijk bewoners aan het maatschappelijke leven, is een belangrijke pijler van Mikado en sluit naadloos aan op de idealen van Gea. “Vroeger ging men naar de gemeente voor hulp. Tegenwoordig werkt dit anders; een bewoner, organisatie of bijvoorbeeld een school heeft een idee en ik help mee het idee te verwezenlijken door processen op gang te brengen en mensen erbij te betrekken. Het Groenteplein of de Voorleestrein zijn een voorbeeld van zo’n initiatief dat tot leven is gewekt dankzij opbouwwerk. Een idee vraagt om een plan. Ondersteuning, subsidie, het betrekken van andere partijen bij de uitvoering is onze meerwaarde”, legt ze uit. “Maar eerst gaan we kennis maken.” De eerste kilometers zijn al op de fiets afgelegd.

 

Vertrouwen krijgen door vragen te stellen

“Niet iedereen vindt het makkelijk vragen te stellen of een idee voor te leggen. Dit wordt makkelijker naarmate mensen meer sociale contacten krijgen. Meedoen in de samenleving, participeren, het klinkt eenvoudig maar voor sommigen is dit een leerproces. Het vraagt om vertrouwen. Zelf ben ik ook als vrijwilliger actief en ik vind dat een sociale verrijking.”
Heeft u, uw groep of uw buurt een idee en wilt u deze voorleggen aan Gea? Ze staat u graag op maandag, dinsdag en donderdag te woord op telefoonnummer 06-19933716. Mailen kan naar g.mulder@mikado-welzijn.nl.