Eigen ervaring inzetten voor anderen

08 mrt Eigen ervaring inzetten voor anderen

Het team kwartiermakers van Mikado is uitgebreid met drie nieuwe dames. De groep bestaat inmiddels uit 10 ervaringsdeskundigen die hun eigen verworven kennis inzet om mensen met verschillende achtergronden (weer) mee te laten doen aan het sociale leven. Daarbij komt de kennis van Ria, Claudia en José goed van pas.

Kwartiermakers zijn vrijwilligers die zelf het een en ander hebben meegemaakt (GGZ). Via het RIBW worden zij getraind om vooroordelen, discriminatie en buitensluiting op te heffen door mensen te helpen aansluiting te krijgen in de wijk.

Kwartiermaker Ria

Ria woont alleen in Duiven. Ze vond het erg lastig contacten te leggen en sloot zichzelf op. Om haar situatie te doorbreken besloot ze een training kwartiermaker te gaan volgen, waarna ze in aanraking kwam met het team kwartiermakers van Mikado. Omdat Ria graag knutselt, werd zij betrokken bij de spelletjesdag en de drukbezochte creatieve middagen. Voorlopig wil zij zich hierop blijven richten.

Kwartiermaker Claudia

Claudia had het idee om een schildergroep op te richten voor vluchtelingen. Uiteindelijk leidde dit tot de samenwerking met Mikado. Naast de begeleiding van creatieve middagen in Westervoort, gaat zij deze activiteit nu ook opzetten voor Duiven. Claudia ziet haar rol in het stimuleren en motiveren van psychisch kwetsbare mensen. Haar herstelondersteuning helpt deze mensen er weer op uit te gaan.

Kwartiermaker José

Toen José afgelopen zomer in Westervoort kwam wonen, zocht ze naar een manier om nieuwe mensen te leren kennen. Via het Goed voor elkaar team sloot ze zich aan bij de organisatie van de landelijke Burendag. Naast haar ondersteuning bij creatieve activiteiten is José betrokken bij de organisatie van een nieuwe vrouwengroep. Daarnaast is zij actief in de gebiedsteams.

Ook jouw ervaring is goud waard

Wil jij jouw levenservaring ook inzetten om anderen verder te helpen? Bel met Lucia Dijkstra op 06-23589003 of mail naar l.dijkstra@mikado-welzijn.nl.