Landelijke coalitie: Een tegen eenzaamheid

LANDELIJKE COALITIE 
EEN TEGEN EENZAAMHEID

De gemeenten Duiven en Westervoort vinden het belangrijk dat eenzaamheid wordt bestreden en voorkomen. Sinds 2020 zijn zij aangesloten bij de landelijke aanpak tegen eenzaamheid. Samen met meerdere gemeenten hebben zij dit thema onder de aandacht en ondersteunen zij initiatieven om eenzaamheid te bestrijden.

 

De projectgroep ´Samen tegen eenzaamheid´ en het Signaalpunt zijn twee voorbeelden van projecten die zij van harte ondersteunen.

 

Zo werkt de landelijke coalitie tegen eenzaamheid

 

Onze samenleving staat aan de vooravond van een grote verandering. Nu nog zijn 1,3 miljoen mensen ouder dan 75 jaar. In 2030 zijn er dat 2,1 miljoen. Met de meesten van die ouderen gaat het fysiek gelukkig goed. Maar tussen gezond zijn en je goed voelen, zit soms een wereld van verschil. Want meer dan de helft van de 75-plussers zegt zich eenzaam te voelen. Dat zijn meer dan 700.000 ouderen. Dat baart ons zorgen. En als we niets doen, zijn er in 2030 meer dan 1 miljoen ouderen die zich eenzaam voelen!

Minder eenzaamheid onder ouderen

 

Met het actieprogramma Eén tegen eenzaamheid wil de overheid de trend van eenzaamheid onder ouderen in Nederland doorbreken. We geloven dat dit kan door eenzaamheid eerder te signaleren en het bespreekbaar te maken. En vervolgens een duurzame aanpak te ontwikkelen.

Dit doen we door samen te werken.

  • Landelijk in de Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid
  • Lokaal met gemeenten en lokale coalities
  • Een Wetenschappelijke adviescommissie adviseert en brengt kennis in.

 

Zo ontstaat in de samenleving een brede beweging die ervoor staat dat ouderen meedoen en voelen dat ze ertoe doen – ook als ze minder vitaal en actief zijn. Zo voorkomen en verminderen we eenzaamheid gezamenlijk.

Infographic stand per december 2021

 

In onderstaande infographic ziet u in één oogopslag de voortgang van het actieprogramma per december 2021.