Hoe herkent u eenzaamheid?

HOE HERKENT U EENZAAMHEID?

 

Hoe eerder eenzaamheid wordt (h)erkend, hoe meer u kunt doen voor iemand. De signalen die hieronder staan beschreven, kunnen wijzen op eenzaamheid. Maar let op: de signalen kunnen ook wijzen op andere (medische) problemen. Ziet u signalen? Maak deze zaken dan bespreekbaar. Het is nooit verkeerd om uit betrokkenheid te handelen.

 

Signalen

 

De signalen die kunnen wijzen op eenzaamheid kunnen onderverdeeld worden in lichamelijke, psychische, sociale en gedragsmatige signalen. Maar ook levensgebeurtenissen kunnen een oorzaak zijn dat iemand eenzaam raakt.

 

We hebben hieronder een overzicht met mogelijke signalen en levensgebeurtenissen beschreven. De signalen zijn niet bedoeld om af te vinken, maar kunnen aanleiding zijn voor gesprek.

Psychische signalen

 • negatief zelfbeeld en weinig zelfvertrouwen
 • gevoelens van zinloosheid en uitzichtloosheid
 • gevoelens van verlatenheid
 • teleurstelling
 • verdriet
 • boosheid
 • verlies van vertrouwen in andere mensen

 

Sociale signalen

 • weinig sociale contacten
 • missen van sociale steun

 

Levensgebeurtenissen

 • overlijden van een naaste
 • scheiding
 • ziekte of beperking (van iemand zelf of een naaste)
 • verhuizing, migratie of veranderde woonomgeving
 • verlies van baan
 • financiële problemen

Lichamelijke signalen

 • verslechterde zelfzorg
 • vermoeidheid
 • hoofdpijn
 • verhoogde spierspanning
 • gebrek aan eetlust

 

Gedragsmatige signalen

 • gebrek aan sociale vaardigheden
 • mensen op afstand houden
 • claimgedrag
 • op zichzelf gericht zijn
 • overmatig gebruik of verslaving

Gesprekstips

 

Neem de tijd en zorg voor een vertrouwde omgeving als u een gesprek over eenzaamheid aangaat. Iemand zal dan makkelijker open en eerlijk antwoorden.