Een samenleving voor iedereen

02 aug Een samenleving voor iedereen

Wij, de kwartiermakers van Mikado, werken actief aan een samenleving voor alle inwoners. Wij zijn bezig met projecten, gericht op het welzijn van mensen met een psychische kwetsbaarheid. Het project waar wij nu aandacht voor vragen is ‘Inclusie in de wijk’.   Daarin werken wij samen met onze opbouwwerker Angela Jansen en de wijkagenten. Het doel van dit project is er voor te zorgen dat er een steunnetwerk komt voor mensen met een psychische kwetsbaarheid, zodat we samen zorg dragen voor een veilige en een prettige leefomgeving in samenwerking met de buurt.  Aan het eind van dit project weten inwoners waar ze terecht kunnen met hun vragen.  Dit doen we onder andere door het geven van voorlichting en de inzet van een belevingscarrousel. Elkaar helpen en ondersteuning bieden door buren kan enorm helpend zijn.  Aan de andere kant zijn er vaak vragen van buurtbewoners.  Als je naast iemand woont met een psychische kwetsbaarheid of iemand is verward, dan kan dat best ‘angstig’ zijn.  Contact maken en voorlichting geven kan mogelijk onrust en leed voorkomen.  Daar willen wij graag bij helpen!
Wilt u meer weten over dit project? Vraag naar Marieke Nijland: m.nijland@mikado-welzijn.nl  06-23491845 of Lucia Dijkstra: l.dijkstra@mikado-welzijn.nl 06-23589003.