Burenhulp krijgt vorm

borrelpraat-1

01 aug Burenhulp krijgt vorm

Opnieuw heeft Mikado Welzijn onder de noemer “Borrelpraat in de Straat” een grootschalige enquête gehouden in 17 straten in Duiven en Groessen. Het succes van de actie in het najaar van 2016 schreeuwde om een vervolg. Dit keer werden de bewoners van de Lommerweide, Oud-Zuid, Zuid-West en wederom Groessen gevraagd om hun mening over burenhulp en de onderlinge contacten in de buurt. Daarnaast hebben we gevraagd of de bewoners bereid zijn mee te denken over het verbeteren van deze contacten.

 

Van vragen naar concrete resultaten

De enquête heeft in 2016 waardevolle informatie opgeleverd die wij direct om konden zetten naar concrete doelen. Zo stond maar liefst 28% van de geënquêteerde bewoners open om plaats te nemen in een Buurtcontactteam; een team dat zich inzet voor het verbeteren van de sociale contacten in hun buurt. Inmiddels zijn er in de Lommerweide en Oud-Zuid buurtcontactteams gerealiseerd en gebeuren er mooie dingen. Zo heeft er in de Van Houtstraat onlangs een buitenspeeldag plaatsgevonden welke werd georganiseerd door zo’n team.

 

Dienstencentrum dankzij Borrelpraat

Tijdens de enquête vorig jaar werd er gevraagd of bewoners wisten waar ze terecht konden met vragen over sociale activiteiten, mantelzorg of zorgvragen. Hierover bleek grote onduidelijkheid te bestaan. Duidelijk kwam naar voren dat er behoefte bestond aan één centraal punt waar bewoners met hun vragen terecht konden. Dit heeft geleid tot de totstandkoming van het Dienstencentrum.
Het Dienstencentrum is een unieke samenwerking van maar liefst 25 vrijwilligersorganisaties met elk hun eigen expertise. Bewoners van Duiven en Westervoort kunnen hier met al hun vragen terecht. Het Dienstencentrum is elke ochtend telefonisch te bereiken, maar inlopen kan ook. Zij staan u graag te woord in het Huis van Droo, Fuutstraat 50 in Duiven.

 

De resultaten van Borrelpraat mei 2017

Dit jaar werd er op 445 deuren geklopt met de vraag mee te doen aan de enquête. Maar liefst 42% van de bewoners heeft hieraan meegewerkt, een ongekend hoog percentage! Onderstaand een korte samenvatting van de resultaten per wijk.

Lommerweide
De Lommerweide kent tevreden bewoners; er is weinig overlast en men kent de buren in meer of mindere mate. Uitzonderingen zijn de flat “De Tamboer” en de aangrenzende huizen.  Een kwart van de bewoners weet niet waar ze aan kunnen kloppen voor een helpende hand, een even groot percentage weet niet of buren elkaar helpen. De helft van de bewoners is geïnteresseerd in een buurtapp. Het buurtcontactteam gaat deze mogelijkheid onderzoeken. Ook het organiseren van een burenhulporganisatie heeft hun aandacht.

Oud-Zuid
De meeste bewoners van Oud-Zuid zijn tevreden over hun wijk en de voorzieningen in de directe omgeving. Wel bestaat er enige onvrede over hondenpoep, zwerfafval en parkeersituaties. De helft van de bewoners doet weleens iets voor een ander in de straat of buurt. De andere helft weet niet of er burenhulp wordt geboden of weet niet wie er hulp nodig heeft. Zo’n 25% vraagt om diverse redenen niet om hulp. In Oud-Zuid is men niet enthousiast over een buurtapp.
Mikado werkt sinds kort vanuit het Huis van Droo. Deze zal als wijkontmoetingspunt binnenkort de deuren openzetten voor wijkinitiatieven en activiteiten.

Zuid-West
Bewoners die al langere tijd in Zuid-West wonen ervaringen achteruitgang in de straten; op incidentele basis is er verkeersoverlast en burenoverlast en vinden er inbraken plaats. Nieuwe bewoners zijn forenzen die overdag niet werken en minder contact zoeken met buurtbewoners. Desondanks weet 80% van de geënquêteerden bij wie men aan kan kloppen met een vraag en is ook bereid iets te doen voor een ander. Liefst vragen zij persoonlijk of via een tussenpersoon om een helpende hand.
In Zuid-West zijn weinig voorzieningen. Veel mensen zijn georiënteerd op het Eilandplein.

Groessen
In de straten van Groessen is er in grote mate sprake van betrokkenheid in de straat. Iedereen kent wel iemand waar men bij aan kan kloppen en men wil ook iets voor een ander betekenen. Het kleine dorp is een toonbeeld als het gaat om burenhulp en sociale contacten! Wel bestaat er behoefte aan buurtpreventie. Deze vraag is neergelegd bij de Dorpsraad.

De enquête heeft inspiratie en nieuwe ideeën opgeleverd die zeker een vervolg gaan krijgen.
Wilt u meer weten over de enquête of heeft u vragen, neem dan contact op met Gea Mulder via haar email g.mulder@mikado-welzijn.nl.