Borrelpraat in de straat krijgt vervolg

borrelpraat-1

05 mei Borrelpraat in de straat krijgt vervolg

In het najaar van 2016 heeft Mikado Welzijn met diverse afgevaardigden een enquête gehouden in de gemeente Duiven, genoemd “Borrelpraat in de straat”. Deze buurtenquête is gehouden in 16 straten verdeeld over 7 buurten in Duiven en Groessen. Uit de enquête hebben wij heldere conclusies kunnen trekken die o.a. hebben geleid tot de totstandkoming van het Dienstencentrum en het ontwikkelen van BuurtContactTeams. Tijd voor een vervolg!

Doel van de enquête
Doel is inzicht in de mening van buurtbewoners over de buurt/buurthulp, mogelijke verbeteringen en (gewenste) ontwikkelingen te krijgen. Daarnaast willen wij onderzoeken of er draagkracht is vanuit de buurtbewoners om mee te denken over het verbeteren van de onderlinge contacten in hun buurt.
De enquête van vorig jaar heeft dusdanig belangrijke informatie opgeleverd dat wij de buurten die nog niet bezocht zijn ook graag in beeld willen brengen. In de periode van 8 tot 18 mei a.s. krijgt ‘Borrelpraat in de Straat’ dan ook een vervolg. Dit keer hebben wij 16 straten geselecteerd in Lommerwijde, Groessen, Duiven Zuid-West en Duiven Oud-Zuid. Praat u mee?

 
Dienstencentrum en BuurtContactTeams
Uit de vraag of bewoners weten waar ze terecht kunnen met vragen over mantelzorg, sociale activiteiten, zorgvragen of buurtactiviteiten, bleek vorig jaar dat er grote behoefte is aan één centraal punt. Dit heeft geleid tot het Dienstencentrum waar inmiddels 25 vrijwilligersorganisaties deel van uitmaken. Het Dienstencentrum biedt een helpende hand bij vragen die betrekking hebben op de informele zorg.
Een ander resultaat dat voortkomt uit de eerste Borrelpraat is de vorming van BuurtContactTeams. Buurtgroepen die mensen de weg wijzen bij vragen op gebied van zorg en welzijn, die stimuleren dat mensen in de buurt meer contact met elkaar hebben en elkaar helpen als het nodig is.

Wilt u meer weten of heeft u een vraag naar aanleiding van dit artikel, dan kunt u contact opnemen met Joyce de Rijk via telefoonnummer 06 19 40 57 95 of per mail j.de.rijk@mikado-welzijn.nl of met Gea Mulder via telefoonnummer (0316) 250 700 of per mail g.mulder@mikado-welzijn.nl.