Bondgenootschap voor geletterdheid blijft groeien

Mikado bondgenootschap

14 jan Bondgenootschap voor geletterdheid blijft groeien

Ruim veertig leden telt het bond- genootschap voor geletterdheid in de regio Arnhem inmiddels. Donderdag 9 oktober sloten zich zeven organisaties aan bij het bondgenootschap tijdens een bijeenkomst in Oosterbeek. Het bondgenootschap was op bezoek bij het bedrijf Revabo, een bedrijf dat jongeren opleidt tot vakmensen in de bouw en dat nadrukkelijk oog heeft voor het bestrijden van laaggeletterdheid.

De zeven organisaties die zich donderdag aansloten bij het bondgenootschap zijn: het UWV, Stichting PAS (een samenwerkings- verband in het basisonderwijs), Stichting Mikado (welzijnsorganisatie), OBC Huissen (een middelbaar onderwijsinstelling), Leerwerkloket Midden-Gelderland, MEE Gelderse Poort (welzijnsorganisatie) en Stichting Viva uit Rheden (een organisatie die zich richt op vrijwillige inzet van mensen in de buurt o pgebied van zorg en ondersteuning). Deze organisaties committeren zich om mensen die moeite hebben met lezen of schrijven te helpen om taal beter te beheersen.

Het Bondgenootschap voor Geletterdheid voor de regio Arnhem is in december 2013 opgericht. Er werd gestart met 28 organisaties. Inmiddels is het genootschap dus uitgegroeid tot meer dan veertig partners. Dat betekent dat laaggeletterdheid steeds prominenter op de agenda komt te staan. Het bondgenootschap komt meerdere keren per jaar bij elkaar waar ervaringen worden uitgewisseld en nieuwe ontwikkelingen worden geschetst.