Sport- en Beweegakkoord

SPORT- EN BEWEEGAKKOORD

Contact gegevens per thema

Wat is je rol / taak

Goede voorbeelden delen (digitaal/ nieuwsbrief/ mail en tijdens sportcafé) story telling in Huis aan huis

Lokale activiteiten gebruiken om het Sportakkoord te belichten

Acties:

Uitvraag door de VA (Daan en Jordi)
Structureel op de agenda zetten in gesprek met de vereniging. Welke mogelijkheden zijn er, welke ideeën hebben ze zelf en wie kan daar bij helpen.