Het Beweegteam Westervoort?

 

“Samen staan we sterk”! “Samen naar de gezonde omgeving”!

 

Dat zijn de lijfspreuken van onze combinatiefunctionarissen. Samen met ons Beweegteam zetten wij ons in om Westervoort te stimuleren naar een gezonde omgeving.

 

Het Beweegteam Westervoort is er voor alle kinderen, jongeren, volwassenen, senioren en studenten. Wij organiseren wekelijkse activiteiten en ‘terugkerende’ evenementen en stimuleren hiermee een leven lang bewegen. Daarnaast leiden wij vrijwilligers en studenten op om deze omgeving verder vorm te geven. Samen bouwen wij aan de ‘Gezonde én Actieve omgeving’!

 

Beweegteam Westervoort is de verzamelnaam van alle vrijwilligers en studenten die worden begeleid en gecoacht door de Combinatiefuncties Sport. Het Beweegteam wordt ingezet t.b.v. de doelstelling van de Combinatiefuncties Sport.

Wie zijn wij?

 

Onze combinatiefunctionaris:

Davey Beuving  

 

M: Davey.beuving@geldersesportfederatie.nl       

T: 06 51 81 00 38

Wat doen wij?

 

Naast alle lessen bewegingsonderwijs voor de groepen 3 t/m 8, organiseren wij diverse clinics, Westervoorste Beweegteam Kampioenschappen, speelmobiel activiteiten, verenigingsondersteuning, Meer Bewegen Voor Ouderen, kindervakantieweek, de koningsspelen en nog veel meer! Kijk op onze activiteitenpagina voor meer informatie of in de activiteitenkalender van Mikado.