Beslissingen rondom het levenseinde

beslissingen rondom levenseinde

08 apr Beslissingen rondom het levenseinde

Beslissingen rondom het levenseinde

Het Steunpunt Mantelzorg en het Ouderenwerk van Mikado organiseren op 29 april een informatieavond over beslissingen rondom het levenseinde. De zorg aan het einde van het leven is vaak onderwerp van discussie in de media. Dat is ook niet zo raar. Het is een emotioneel moeilijke tijd. U kunt te maken krijgen met ingewikkelde vraagstukken. Zo is er veel onduidelijk over allerlei beslissingen waar u mee te maken kunt krijgen, zoals niet reanimeren, sedatie of zelfs euthanasie. Hier wordt o.a. aandacht aan besteed op 29 april.

Guido Diehl is als huisarts, verbonden aan het Toon Hermans Huis Arnhem. Dit is een inloophuis voor (ex)kankerpatiënten, hun partners, kinderen, familie en vrienden.

Guido heeft veel ervaring met het begeleiden van mensen naar hun levenseinde. Vanuit die ervaring zal hij een lezing houden.

Notarispraktijk Brouwer & Van Ramshorst & van Swetselaar zal een presentatie verzorgen over de wettelijke kaders m.b.t. testamenten en euthanasie. Yvonne van Leeuwen van Camyraa (zorgondersteuning bij leven en dood) spreekt over de mogelijkheden rondom uitvaarten en uitvaartbegeleiding. De bijeenkomst wordt gehouden op 29 april van 19.30 – 21.30 uur in Kulturhus De Nieuwhof aan de Rivierweg 1 in Westervoort. Er zijn geen kosten aan verbonden. Consumpties zijn voor eigen rekening.

Aanmelden wordt wel op prijs gesteld: Meldpunt Vrijwillige Thuishulp/Steunpunt Mantelzorg, tel.: 0316-282032 (iedere werkdag tussen 9.00 en 11.00 uur) of via MVT@mikado-welzijn.nl

Heeft  u interesse in deze bijeenkomst en heeft  u problemen met oppas of vervoer, neem dan op tijd contact op met het Meldpunt Vrijwillige Thuishulp. Samen met u zoeken wij naar een oplossing.