WIJScheiden

WIJScheiden – kind centraal

WIJScheiden – Kind centraal

 

Preventief aanbod vanuit de gemeente om te ondersteunen bij de scheiding en conflictscheidingen te voorkomen.

 

 

Herkent u zich in de volgende situatie?

 

 • Uw relatie/gezin staat onder druk, u/en of uw partner denkt aan scheiding.
 • De scheiding is aangevraagd en geeft veel spanning in uw gezin.
 • De scheiding is van langere tijd geleden maar geeft nog altijd spanning over: de communicatie tussen u en uw ex-partner, de omgangsregeling, geldzaken, etc.
 • U merkt dat uw kind moeite heeft met de scheiding.

 

 

Hulp voor kind en ouders

 

Santé Partners Maatschappelijk Werk biedt begeleiding en bemiddeling voor kind en ouders. Voorwaarde is dat één van de ouders in de gemeente woont.

 

 

Uitgangspunten

 

 • Kinderen hebben recht op goed contact met beide ouders.
 • Ouders blijven allebei verantwoordelijk hiervoor.
 • De bemiddelaar begeleidt ouders vanuit het perspectief van het kind.
 • Kinderen krijgen aparte gesprekken, indien nodig.
 • Met instemming van het kind wordt informatie uit die gesprekken teruggekoppeld aan ouders.

 

 

Kosten

 

De gemeente stelt deze hulp beschikbaar in het belang van kinderen in een scheidingssituatie.
Er zijn voor ouders geen kosten aan verbonden.

 

 

Proces/resultaat

 

   • Ouders zijn in staat om met elkaar in gesprek te gaan om hun rol als ouders op een verantwoordelijke wijze in te vullen, en zijn bereid elkaar tegemoet te komen als dit ten goede komt aan het welzijn en de ontwikkeling van hun kind, zonder dat hun rol als ex-partners dit proces beïnvloed.
   • Uw kind voelt zich gehoord en gesteund.
   • Afspraken die voortkomen uit de gesprekken worden schriftelijk vastgelegd.
   • Duur van het traject: zolang resultaat geboekt wordt.

 

 

Aanmelden/informatie WIJScheiden:

 

Annelies Hoogeslag
Maatschappelijk werker gespecialiseerd in scheidingen

 

Mail: a.hoogeslag@santepartners.nl
Tel.: 0900-8433.