VACATURES

Stichting Mikado is een brede welzijnsorganisatie die verschillende projecten en diensten aanbiedt  voor mensen van alle leeftijden in de gemeenten Duiven en Westervoort.

Mikado is een dynamische organisatie die werkt aan welzijn daar waar de vraag is.

 

Wij zijn op korte termijn op zoek naar een

 

Sociaal Werker, aandachtsgebied mantelzorg
voor 20 uur per week

 

De sociaal werker is een generalist met de volgende taken en competentiegebieden:

 

  • Eigen kracht versterken: de professional is gericht op het ondersteunen van eigen regie, en het versterken van de eigen kracht van burgers, gebaseerd op hun mogelijkheden, talenten en wensen.
   Hij stimuleert wat mensen wel kunnen, al dan niet met extra steun vanuit de omgeving en zo nodig met steun van andere professionals en vrijwilligers op diverse levensdomeinen.

 

  • Op de vraag af: de professional weet wat er speelt. Hij is aanwezig, toegankelijk en proactief. Hij heeft inzicht in wat er speelt bij de burgers en in de wijk. Hij vangt signalen op en pakt situaties op tijd aan en zoekt samen met burgers naar oplossingen.

 

  • Binden en verbinden: de professional ondersteunt de burger om de verantwoordelijkheid voor zichzelf, zijn naaste omgeving en zijn medeburgers vorm te geven. Hij zoekt verbinding met burgers, mantelzorgers, sociale netwerken etc. Hij streeft naar afstemming tussen informele en formele ondersteuning.

 

  • Integraal werken: de professional legt verbindingen met en tussen burgers, met andere professionals en diensten, om passende ondersteuning te realiseren. De burger en zijn vragen staan hierbij centraal.

 

  • Signaleren en agenderen: de professional staat midden in de samenleving. Hij signaleert problemen en kansen met en van individuen en groepen, in wijken en buurten.
   Hij handelt proactief en onderneemt actie met inwoners om knelpunten en mogelijkheden onder de aandacht te brengen en ermee aan de slag te gaan. Hij vertaalt individuele problemen naar te behalen resultaten.

 

Taken en verantwoordelijkheden:

 • Coördineren van de dagelijkse werkzaamheden van het telefoonteam
 • Coördinatie van werkzaamheden van het project Servicepunt Mantelzorg
 • Coördinatie van het project Bezoek en Opvangservice (BOS)
 • Werven en begeleiden van vrijwilligers
 • Vrijwilligersorganisaties ondersteunen naar behoefte, hulpaanbod afstemmen
 • Samenwerken met professionele organisaties
 • Doorgaan met ontwikkelen van beleid (o.a. in het kader van de WMO)
 • Deelname aan stuurgroep en regionale samenwerkingsverbanden

 

Wij vragen:

 • Iemand met passie, enthousiasme, doorzettingsvermogen, humor en een hands-on mentaliteit
 • Een relevante Hbo-opleiding
 • Aantoonbare ervaring met projectmatig werken en eigenkracht methodieken
 • Redactionele vaardigheden voor p.r. en affiniteit met social media
 • Gevoel voor politieke ontwikkelingen

 

Wij bieden

 • Een jaarcontract, met mogelijkheid tot 1 jaar verlenging
 • Met plezier samenwerken in en aan een dynamische in ontwikkeling zijnde organisatie
 • Enthousiaste en veelzijdige collega’s
 • Inschaling CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening (schaal 8)

 

Sollicitaties kunnen vóór 4 augustus  2017 gestuurd worden naar:  info@mikado-welzijn.nl t.a.v. mevr. J. Verlaan

Gesprekken vinden plaats in de week van  14 augustus 2017

Voor meer informatie verwijs ik u naar onze website.

Deze vacature zal zowel intern als extern worden geplaatst.