ORGANISATIE

Mikado heeft een breed aanbod aan voorzieningen op het gebied van welzijn, bestemd voor de inwoners van de gemeenten Duiven en Westervoort. In het kort kan ons werk opgedeeld worden in twee sectoren:

 

Welzijn Jeugd en Jongeren
Aandacht voor de jongeren op straat.

 

Welzijn Volwassenen
Hier is ruim aandacht voor advies, zorg, informatie, maaltijdvoorziening, activiteiten voor ouderen en mantelzorgondersteuners maar ook cursussen,vrijwilligerswerk en mogelijkheden om elkaar te ontmoeten en samen leuke of interessante dingen te doen.

 

Kortom, allerlei voorzieningen onder één dak, dat werkt. Ons streven is om door samenwerking efficiënt te kunnen inspelen op vragen en behoeften vanuit de samenleving; vanuit ú. Daar komt bij dat het voor u eenvoudiger wordt, want u heeft voor veel vragen en voorzieningen één loket en dat is Mikado!

 

Raad van toezicht
Dhr. A. Bonke (voorzitter)
Dhr. S. Schaap (lid)
Dhr. E.H.J. Hendriks (lid)
Dhr. J. van Oosten (lid)
Dhr. F. Vermeulen (lid).

 

Financiën
De belangrijkste inkomstenbronnen van Mikado zijn subsidies van de gemeenten Duiven en Westervoort, RSD (gemeenten Duiven, Westervoort, Rijnwaarden en Zevenaar), gemeente Lingewaard, fondsgelden en deelnemersbijdragen.

 

Mocht u klachten hebben

Overal waar gewerkt wordt worden fouten gemaakt. Mocht u een klacht hebben die wij niet samen met u kunnen oplossen dan kunt u een klacht indienen bij de provincieale klachtencommissie, waarvoor wij zijn aange- sloten bij Spectrum, Centrum Maatschappelijke Ontwikkeling Gelderland.

 

Nog vragen?
Op deze website kunt u rustig door alle informatie heen ‘bladeren’ op zoek naar een antwoord op uw vraag of naar een speciaal telefoonnummer. En komt u er niet uit of blijven er vragen over? Pak dan de telefoon, want in veel gevallen kunnen we u verder helpen.

 

Stichting Mikado
Fuutstraat 50
6921 WJ Duiven
Telefoon: 0316-250700
Fax: 0316-283870
Email: info@mikado-welzijn.nl

 

Mikado maakt werk van uw welzijn!