ORGANISATIE

Mikado heeft een breed aanbod aan voorzieningen op het gebied van welzijn, bestemd voor de inwoners van de gemeenten Duiven en Westervoort. 

 

Welzijn 
Er is ruim aandacht voor alle inwoners van Duiven en Westervoort voor advies, zorg, informatie, maaltijdvoorziening, activiteiten voor ouderen en mantelzorgondersteuners maar ook cursussen,vrijwilligerswerk en mogelijkheden om elkaar te ontmoeten en samen leuke of interessante dingen te doen.

Kortom, allerlei voorzieningen onder één dak, dat werkt. Ons streven is om door samenwerking efficiënt te kunnen inspelen op vragen en behoeften vanuit de samenleving; vanuit ú. Daar komt bij dat het voor u eenvoudiger wordt, want u heeft voor veel vragen en voorzieningen één loket en dat is Mikado!

 

Bestuurlijke fusie Mikado en STMR:
Continuïteit welzijnsdiensten in Duiven en Westervoort geborgd.

Na een uitgebreide verkenning heeft Stichting Mikado besloten zich per 1 januari 2018 aan te sluiten bij STMR Het gaat hier om de welzijnsdiensten die Mikado biedt in de Gemeenten Duiven en Westervoort. Door de bestuurlijke samenwerking met STMR kan Mikado op de vertrouwde manier verder werken; onder dezelfde naam en met het huidige personeel als bekende gezichten voor de inwoners.

 

Na de overdracht van de peuterspeelzalen aan Zonnekinderen in 2016 en diverse bezuinigingen is Mikado qua omvang kwetsbaar geworden voor de uitdagingen waarvoor de organisatie staat. Voor het behoud van innovatie- en daadkracht onderzocht Mikado bij welke organisatie zij zich het beste aan kan sluiten. Dat is STMR geworden. Professionals van Mikado en STMR werken al vele jaren samen in de dienstverlening aan inwoners van de gemeenten Duiven en Westervoort. Zelfregie, participatie, verbinding en inclusie zijn pijlers van het werk. Mikado met haar brede aanbod aan activiteiten en diensten op het gebied van Welzijn voor jong en oud, ondersteunen van verenigingen en burgerinitiatieven. STMR met maatschappelijk werk, thuisbegeleiding, sociaal raadsliedenwerk en thuiszorg.

 

Beide organisaties zijn blij met deze stap, het versterkt de samenwerking tussen de professionals en legt zodoende een stevige basis voor de ondersteuning van inwoners binnen beide gemeenten.

 

Financiën
De belangrijkste inkomstenbronnen van Mikado zijn subsidies van de gemeenten Duiven en Westervoort, RSD (gemeenten Duiven, Westervoort, Rijnwaarden en Zevenaar), gemeente Lingewaard, fondsgelden en deelnemersbijdragen.

 

Mocht u klachten hebben

Overal waar gewerkt wordt worden fouten gemaakt. Mocht u een klacht hebben die wij niet samen met u kunnen oplossen dan kunt u een klacht indienen bij de provincieale klachtencommissie, waarvoor wij zijn aange- sloten bij Spectrum, Centrum Maatschappelijke Ontwikkeling Gelderland.

 

Nog vragen?

Op deze website kunt u rustig door alle informatie heen ‘bladeren’ op zoek naar een antwoord op uw vraag of naar een speciaal telefoonnummer. En komt u er niet uit of blijven er vragen over? Pak dan de telefoon, want in veel gevallen kunnen we u verder helpen.

 

Stichting Mikado
Fuutstraat 50
6921 WJ Duiven
Telefoon: 0316-250700
Fax: 0316-283870
Email: info@mikado-welzijn.nl

 

Mikado maakt werk van uw welzijn!